Proffe Boligpartner får jobben gjort

Rett utstyr & kompetanse

Det er svært mange måter å definere takarbeider på, men det er kun en blikkenslager som har utdanning/kunnskap i å legge alt fra takstein, takplater, skifer, pipebeslag, luftehetter, toppbord beslag, takrenner/nedløp m.m. I dag utføres disse arbeidene ofte av rene snekkerfirmaer, problemet med dette er at disse ikke alltid har utstyr eller kompetanse til å løse alle utfordringene som måtte oppstå og det er da problemer/lekkasjer fort kan bli utfallet.

Vannavvising & ventilasjon

Blikk – Vern bygg mot vann med

Oppdraget til en blikkenslager består for det meste av vannavvising og ventilasjon.

Vannavvising vil si å verne et bygg mot at vann trenger inn. Taket skal bygges slik at vann ikke kan trenge seg inn, verken gjennom takflater eller overganger mellom tak og vegger. Til dette bruker blikkenslageren ulike tekninger og beslag som er knekt til av tynne metallplater. Fra takflatene skal vannet ledes bort med renner og nedløpsrør til bakkenivå.

En blikkenslageren kler også veggene med metaller. Metalltekninger har til oppgave å avvise vannet, men utseendet er også vesentlig.