Øk takets levetid med takfornying

Øk levetiden med 20 år eller mer.
Gjør din bolig bedre!

Proffe Boligpartner får jobben gjort

Hva er takfornying?

Hver dag utsettes taket ditt for slitasje fra vann, vind, snø, is, alger og mose. Dette føres selvsagt til at taket slites, spesielt fra alger og mose som fører til at taket holder på fukt.

Taksteinen blir da gjennom vinteren utsatt for frostsprenging. Etter som tiden går blir taksteinen tynnere og tynnere. Ved skader og slitasje er det vanlig å bytte/skifte hele taket, og for de fleste er dette en veldig stor økonomisk utfordring.

Utvid takets levetid med over 20år

Hva er takfornying?

Takfornying er en behandling over flere trinn. Det blir først gjort en overflatebehandling hvor mose og skitt blir rengjort. Taksteinen blir kontrollert for synlige sprekker og brudd.

Deretter påføres to strøk med kvalitetsmaling som tilfredstiller alle krav og standarder med god margin. Til slutt er det opprydning, gjennomgang og sluttkontroll av det utførte arbeidet.